YMR blog: F.U.N. Casedag, een samenwerking tussen de verschillende maritieme studies

Laura Slootweg

TU Delft

01.03.2018

De samenwerking tussen WO en HBO kom je tijdens je studie niet vaak tegen, maar afgelopen 21 februari vond een bijzonder evenement plaats. Een dag waarop studenten Maritieme Techniek van de Technische Universiteit Delft, het Rotterdam Mainport Institute en de NHL Stenden Hogeschool bij elkaar kwamen om samen op de F.U.N. Casedag verschillende cases van bedrijven op te lossen.

 

F.U.N. is een gezamenlijke afkorting voor alle drie de scheepsbouwkundige studieverenigingen FroudeUNFCNES. Voor de F.U.N. casedag kwamen studenten uit Delft, Rotterdam en Leeuwarden samen om gezamelijk na te denken over cases van verschillende bedrijven.

Een case is te beschrijven als een probleem, een situatie waar iets moet gebeuren dat erg complex is, waar studenten dan een oplossing voor moeten vinden. Hierdoor kunnen studenten meedenken over praktische vraagstukken. Voor bedrijven kan dit nieuwe inzichten geven en voor de studenten is het erg interessant, omdat er nagedacht mag worden over een probleem wat zich daadwerkelijk in de praktijk zou kunnen voordoen. ’s Ochtends werd de grote groep opgedeeld in twee kleinere groepen, beide groepen gingen een verschillende case volgen van één van de hoofdsponsors: Damen Schelde Naval Shipbuilding en C-Job Naval Architects. Na een voortreffelijke lunch werd de groep in vijf kleinere groepen opgedeeld. Iedere groep kreeg een case van een van de vijf bedrijven welke zij moesten uitwerken.

Bij de case van Damen Schelde Naval Shipbuilding werd nagedacht over het bouwproces van een marineschip op een werf in Mexico. Het bijzondere aan het schip was dat het was opgedeeld in zes modules, waarvan er twee in Nederland werden gebouwd en vier in Mexico. Maar de grootste moeilijkheid van het in elkaar zetten van de modules was het feit dat er geen kraan aanwezig was op de werf die sterk genoeg was voor het optillen van de modules. Uiteindelijk werd dit door Damen opgelost met behulp van een ponton gebouwd met overige scheepssecties. De winnende groep won door gebruik te maken van verschillende, hele precieze, verbindingstechnieken, waardoor de secties met een nauwkeurigheid van 10 millimeter aan elkaar bevestigd konden worden.

C-Job Naval Architects presenteerde een case waarbij met behulp van een computerprogramma het exporteren van 180.000 auto’s van China naar Nederland gesimuleerd moest worden. De auto’s moesten vervoerd worden met een Roll-on Roll-off schip, en je kon gebruik maken van Flettner rotoren waardoor de reis eventueel goedkoper zou uitvallen. Het vervoeren van alle auto’s moet binnen 25 jaar uitgevoerd zijn. Hoeveel schepen, hoe groot je schepen zijn en welke route gevaren moest worden mocht allemaal zelf bedacht worden. De groep die de meeste winst behaald had na 25 jaar won de case.

s’Middags werden nog vijf cases gegeven door Boskalis, Bureau Veritas, Feadship, Royal IHC en Nevesbu. Ook bij deze cases werkte studenten vanuit verschillende steden en opleidingsniveaus samen om de beste oplossing te vinden. De combinatie van HBO en WO was bijzonder omdat hier voor het eerst in onze studie verschillende denkrichtingen / niveaus samen kwamen. Persoonlijk viel mij op dat de HBO studenten veel meer praktijk ervaring hadden. Zij vertelden over hoe het ging op de werven of schepen waar zij waren geweest en hoe een bepaald proces daar verliep. Vanuit de TU Delft leren we veel op papier, maar echt werken bij een bedrijf geeft toch meer inzicht in bepaalde processen. Eigenlijk was het samenwerken met de verschillende niveaus een gouden combinatie. Doordat de studenten van de TU Delft minder praktijkervaring hadden konden zij wel makkelijker out-of-the-box denken, omdat die box nog niet echt aanwezig was. De samenwerking met HBO studenten, die hun werkervaring van stages gebruikten, leverde mooie en verrassende oplossingen op voor de cases

Afsluitend werd samen het glas geheven en werden de winnaars van de cases uitgeroepen. Over het algemeen was de dag erg leerzaam door de vele bedrijven die hun problemen uit de praktijk voorlegden, en zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan tussen de studenten van de verschillende studieverenigingen.