Welkom in de wereld van maritiem, offshore en energie

MbH

Rotterdam

17.12.2018

De maritieme, offshore en energie wereld is er één met vele gezichten, kansen en mogelijkheden. Graag nemen we jou mee in deze wereld en laten we je kennis maken met de verschillende sectoren. Zo kan jij ontdekken wat bij jou past. Welke sector je ook kiest, geen dag zal hetzelfde zijn. Dat maakt het interessant, leuk, uitdagend, maar ook waardevol. Maritiem, offshore en energie spelen een ontzettend belangrijke rol in en voor Nederland. Als werknemer maak je dus deel uit van een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Bovendien liggen er nog ontzettend veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Die vragen om mensen die zich voortdurend blijven inzetten. Een schip gaat natuurlijk erg lang mee en vervang je niet van de één op de andere dag.
 

Nederland, waterland

Van oudsher heeft Nederland een relatie met het water. We hebben innovatieve manieren gevonden om met het water te kunnen leven, want een moderne samenleving als die van ons kan slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet te houden tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Dagelijks zijn waterbouwers in de weer om Nederland te voorzien in deze maatschappelijke basisbehoefte.  “Zonder waterbouwers zou Amersfoort aan zee liggen”, aldus brancheverenging Waterbouw.nl. “Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.”

Niet alleen voor Nederland zijn waterbouwers van belang. Ook in alle overige delta’s in de wereld houden zij zich bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. “Medewerkers worden uitgedaagd om hun kennis en vaardigheden wereldwijd in te zetten, met aandacht voor nieuwe vormen van waterbouw die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn”, gaat de vereniging verder. “Dat vraagt creativiteit, innovatiekracht en een avontuurlijke aanleg. De wereld is het werkterrein.”

De schoonheid van de maritieme sector

En waar water is, is de maritieme sector. De maritieme sector telt ongeveer 259.000* werknemers. “De maritieme sector is een fantastische werkomgeving, waar je vanaf verschillende opleidingsniveaus een gedegen carrièrestart kunt maken”, begint Wim van Sluis, Voorzitter van Nederland Maritiem Land. Zijn opvolger Rob Verkerk vervolgt “We zijn ervan overtuigd dat, wanneer je eenmaal een voet binnen deze maritieme wereld hebt gezet, je nooit meer iets anders wilt. Aan ons de taak om je die eerste stap te laten maken, onder andere door de schoonheid en diversiteit van de maritieme sector te tonen.”

De maritieme sector is een internationale sector in beweging. Nieuwe technologieën, ontwikkelingen en werkgebieden volgen elkaar snel op. “Dit betekent dat een maritieme carrière ook een flexibele instelling van je vergt.  We zijn dan ook op zoek naar wendbare werknemers, die ook na afronding van de initiële opleiding bereid zijn om zich continue verder te ontwikkelen. We hebben vooral behoefte aan harde werkers die graag ‘High Tech, Hands On’ bezig zijn en zich willen inzetten in een uitdagende maritieme werkomgeving.” Deze Career Guide kan je helpen jouw koers te bepalen.

Een doeners mentaliteit

Binnen de maritieme sector kan je vele kanten op. Neem bijvoorbeeld de zeescheepvaart. Wereldwijd wordt maar liefst 90% van alle goederen over zee vervoerd. Ook in Nederland ondervindt iedereen daardoor dagelijks de invloed van de zeescheepvaart.  “Van de producten die je online en in winkels koopt, de ferry die een overtocht verzorgt om naar je werk of op vakantie te gaan, tot de aanleg van offshore windmolens die schone energie leveren. De sector is economisch, logistiek en maatschappelijk van zeer groot belang”, legt de Koninklijke Verenging van Nederlandse Reders (KVNR) uit. Zij zetten zich in voor een sterke Nederlandse zeevaart met als doel dat reders wereldwijd onbelemmerd en concurrerend kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen. De zeevaart staat op het gebied van werkgelegenheid bekend als kraamkamer voor de gehele maritieme wereld. “Aan de slag als zeevarende aan boord van een schip betekent avontuur, de wereld zien, een doeners mentaliteit en vakmanschap”, aldus de KVNR. Naast goede loon- en arbeidsvoorwaarden besteden reders net als werkgevers ook veel aandacht aan goede en veilige leef- en werkomstandigheden aan boord.

“Bovendien dragen innovatie en digitalisering in toenemende mate bij aan modernisering in de sector en dus ook wat betreft het zeevaartonderwijs en het werken aan boord. Daarnaast nemen de meeste zeevarenden hun passie en waardevolle ervaring vaak na enkele jaren mee naar een maritiem bedrijf aan wal.”

Behoren tot de wereldtop

Niet alleen de zeescheepvaart is van grote invloed op Nederland. Met 5.100* schepen levert de binnenvaart een essentiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Dankzij de binnenvaartvloot horen de havens van Rotterdam en Amsterdam bij de wereldtop. “Ons land is onlosmakelijk verbonden met de binnenvaart”, begint Koninklijke BLN-Schuttevaer te vertellen. “Onze varende ondernemers beschikken over de modernste vloot van Europa waarmee jaarlijks 368 miljoen ton lading* wordt vervoerd op de meest energiezuinige manier.” Als branchevereniging zet Koninklijke BLN-Schuttevaer zich in voor deze sector. “We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit onze visie ‘verbinden vanuit diversiteit’ bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief.”

Een andere branche waar Nederland behoort tot de top van de wereld is de jachtbouw en de watersport. “Die toppositie willen we graag behouden, daarom is de branche altijd op zoek naar topmensen”, legt HISWA Vereniging, de ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport, ons uit. “Werken in de jachtbouw of watersport betekent afwisseling en uitdaging. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw jacht ontwerpen, bouwen en afbouwen. Als interieurdesigner ontwerp je bijvoorbeeld in opdracht van de klant het complete interieur. Je komt zo in aanraking met de nieuwste innovaties. Hiervoor reis je de hele wereld over.”  Of je kiest voor direct contact met watersporters. “In de watersportindustrie zijn volop doorgroeimogelijkheden. Je kunt ook nog watersportondernemer worden, bijvoorbeeld met een eigen jachthaven, een werf of watersportwinkel.” Genoeg keuzemogelijkheden!

Tijd, kwaliteit, milieu en veiligheid centraal

Voordat container-, binnenvaartschepen of jachten te water gaan, hebben zij al een hele weg afgelegd. De schepen moeten worden bedacht, ontworpen, gebouwd en te watergelaten. Elke dag zijn hier een breed scala aan scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners hard mee bezig.

“In de maritiem-technologische sector is geen dag hetzelfde en dat maakt werken bij één van onze leden, groot of klein, zo interessant”, vertelt Netherlands Maritime Technology (NMT), een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. “Met haar geheel eigen dynamiek word je in de maritiem-technologische sector dagelijks aangemoedigd om al je talenten in te zetten. Op elk niveau is er leuk, afwisselend en uitdagend werk te vinden. Of het nu gaat om nieuwbouw van baggerschepen, het bouwen van offshore windmolenparken, onderhoud aan containerschepen, of het bedenken en testen van weer een betere, zuinigere scheepsmotor. Het gaat vrijwel altijd om grote projecten. Daarin staan tijd, kwaliteit, milieu en veiligheid centraal.” En met 90% van de opdrachtgevers uit het buitenland heeft de Nederlandse maritieme technologie een sterk internationaal karakter.

Deze sector biedt veel toekomst. “Digitalisering biedt kansen op het vlak van engineering bijvoorbeeld maar ook om samenwerken met projectpartners, collega’s en je klanten uitstekend te stroomlijnen. De snelle technologische ontwikkelingen vragen om een voortdurend aanpassingsvermogen van iedere maritieme professional”, aldus NMT. “Beroepen veranderen steeds, wat je carrière afwisselender dan ooit zal maken. Zo wordt in de nabije toekomst op een werf voortdurend geëxperimenteerd met nieuwe materialen zoals composieten. Ook zullen robots en drones steeds vaker worden ingezet.”

Stimuleren van innovatie

Om deze nieuwe technologieën en mogelijkheden in te zetten is het belangrijk om deze kennis binnen de maritieme wereld te stimuleren, benoemt Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS). “Wij willen mensen aan elkaar koppelen, zorgen dat zij ideeën uitwisselen en tot samenwerking komen. Omdat jongeren de toekomst bepalen, richten wij ons daar uiteraard ook op”, zegt KNVTS.

“Natuurlijk is er om ons heen het een en ander gebeurd. Uiteraard zijn er bedrijven in de strijd gesneuveld en worden ook individuen daar het slachtoffer van. Maar in de scheepsbouw en -vaart zien we ondanks alles bijna geen werkeloosheid en merken we zelfs dat er een tekort aan technici is ontstaan. We huldigen dan ook het standpunt, dat voor mensen met ambitie en ‘drive’, die een gedegen Nederlandse maritieme opleiding hebben gevolgd, overal ter wereld de deuren open staan.”

“Het werk betaald goed en uiteraard krijg je wel vieze handen als er een complexe reparatie moet worden uitgevoerd, maar de meeste systemen worden bestuurd met behulp van complexe software. Op verjaardagen zullen mensen ademloos naar je luisteren omdat de meesten geen idee hebben hoe veel er op dit gebied in Nederland gebeurd.”

Kansen op de Noordzee

De offshore energie sector is dynamisch en bestaat uit veel verschillende vakdisciplines. Zo zijn er bedrijven die olie en gas opsporen en winnen. Andere bedrijven bouwen die platforms en leggen pijpleidingen aan. Er zijn ook hele specialistische bedrijven, zoals een bedrijf dat zorgt dat mensen veilig kunnen oversteken van een schip naar een boorplatform. Dit alles vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, een heel groot deel van onze export en dus onze inkomsten. “De Nederlandse innovatieve oplossingen die hebben geleid tot kostprijsverlaging en CO2-reductie bij upstream olie- en gasoperaties worden ook ingezet bij offshore wind projecten”, vertelt Sander Vergroesen, Managing Director bij IRO, de vereniging van Nederlandse leveranciers in de olie-, gas- en offshore renewables industrie.

De veranderingen in de sector, en de snelheid daarvan, hangen af van de olieprijs, economische ontwikkelingen en geopolitieke situaties. Zowel ver weg als dichtbij doemen de kansen in hoog tempo op, zoals op de Noordzee. Zo wordt er nu al hard gewerkt aan de toekomst, met projecten die de bestaande activiteiten in de sector zullen aanvullen. Er wordt bijvoorbeeld veel zeewier gekweekt, een belangrijke voedselbron, we doen veel onderzoek naar drijvende zonnepanelen en windmolens en zelfs drijvende mega eilanden.

“Nu steeds meer kleine velden leeg raken, wordt decommissioning en het ontmantelen van platforms die niet meer gebruikt worden steeds belangrijker.” Ook het ontwikkelen van andere nieuwe vormen om energie op te wekken worden belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst. Windparken worden ontworpen, gebouwd en kabels worden aangelegd. “Nederlandse toeleveranciers hebben expertise, apparatuur en ‘knowhow’ ontwikkeld die klaar is voor offshore windprojecten over de hele wereld.” Legt Sander Vergroesen ons uit. “Met het initiatief Wind & Water Works brengen onze overheid en het bedrijfsleven samen de succesvolle Nederlandse aanpak en expertise rondom windenergie op zee internationaal aan de man.”

Toenemende behoefte aan arbeidskrachten

Windenergie, onshore en offshore, speelt een zeer belangrijke rol in de energietransitie en wordt in de nabije toekomst een van de belangrijkste energiebronnen voor Nederland. Zowel op nationaal als internationaal niveau worden in de nabije toekomst miljardeninvesteringen gedaan.

“De transitie naar windenergie is niet alleen het inzetten op een schone energiebron, het brengt ook veel werkgelegenheid met zich mee”, legt Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) uit. NWEA is de branchevereniging voor bedrijven en organisaties in de windsector en de belangenorganisaties voor duurzame windenergie richting de politiek en beleidsmaker. “Momenteel zijn in Nederland naar schatting circa 8.000 mensen werkzaam in de windsector. De verwachting is dat de werkgelegenheid zich zal uitbreiden van 12.000 banen in 2023 tot circa 30.000 banen in 2030 op zowel mbo, hbo als universitair niveau.” Naar wie is deze sector op zoek? “Het is belangrijk dat iemand lef heeft en belang hecht aan het doen van zinvol werk. Dan zit je goed in de windsector, iedere dag wordt gewerkt aan de energiebron van de toekomst. En daarnaast is het avontuurlijk werken op grote hoogte.”

TKI Wind op Zee sluit zich hierbij aan: “Zowel voor ontwerp, ontwikkeling, installatie, onderhoud van windparken, maar ook voor onderzoek en innovatie zijn mensen nodig. Dit zijn mensen die zich willen blijven ontwikkelen, die zeebenen hebben en die avontuurlijk zijn. En het is ook interessant voor zij-instromers.” TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind. “De markt groeit en de techniek ontwikkelt zich snel. Offshore windenergie kan in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag. Ook op het gebied van wind op land staat er nog veel te gebeuren. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten.”

Inspireren en informeren

In de Career Guide ontdek je welke werkgevers actief zijn in de verschillende sectoren en wat zij jou te bieden. Laat je inspireren en informeren en ontdek wat bij jou past.

BEKIJK DE CAREER GUIDE

*Bron: Maritiem Monitor 2018: https://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/maritieme-monitor-2018/

Facebook

Used for the like, share, comment, and reaction icons

Marijn ging mee met de Tall Ships Races 2019. Een bijzondere race in Noorwegen en Denemarken met deze grote zeilschepen. ⛵️ Hij eindigde met zijn schip als eerste! 🏆🎉

#tsrf19 #tsrb19 #tsr2019
... See MoreSee Less

2 months ago

Young Maritime Representative

... See MoreSee Less

2 months ago

Young Maritime Representative

... See MoreSee Less

Zie jij jezelf al staan op het Maritime Awards Gala? Naast de minister op een sleepboot? ⚓️ Of film jij een helikopter van de Koninklijke Marine? 🚁
Dit weekend is je LAATSTE KANS! Je hebt nog tot 9 juni om aan te melden als maritieme jongerenambassadeur 2019/2020.

Geef je snel op: bit.ly/YMR19-20
... See MoreSee Less

Zie jij jezelf al staan op het Maritime Awards Gala? Naast de minister op een sleepboot? ⚓️ Of film jij een helikopter van de Koninklijke Marine? 🚁 
Dit weekend is je LAATSTE KANS! Je hebt nog tot 9 juni om aan te melden als maritieme jongerenambassadeur 2019/2020. 

Geef je snel op: http://bit.ly/YMR19-20Image attachmentImage attachment

3 months ago

Young Maritime Representative

Vandaag zijn we op het Navingo Career Event waar veel verschillende maritieme bedrijven te bezoeken zijn en je de sector kunt beleven. Jullie zijn allemaal van harte welkom om ook naar de beurs te komen! Tot zo! ... See MoreSee Less

Load more