08.02.2022

Maritieme hbo’s starten gezamenlijk onderzoeksplatform

De vier maritieme hogescholen in Nederland: HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam Mainport Institute/ Hogeschool Rotterdam en Maritiem Instituut Willem Barentsz (onderdeel NHL Stenden Hogeschool) hebben de handen ineengeslagen en een platform maritiem praktijkgericht onderzoek opgericht.

Met dit platform intensiveren de hogescholen hun onderlinge samenwerking en versterken ze de positie van het maritieme onderwijs in het onderzoeksdomein door middel van kennis- en capaciteits-sharing. Dat geeft niet alleen een extra impuls aan de verdere kennisontwikkeling voor de dynamische beroepssector, maar levert ook een waardevolle bijdrage om het onderwijs up-to-date te houden.

Naast het verzorgen van onderwijs wordt door de maritieme hogescholen onderzoek gedaan. Dit gebeurt in onderzoeksgroepen, waarbinnen lectoren in samenwerking met docent-onderzoekers en studenten werken aan praktijkgericht onderzoek. Door de nieuwe samenwerking wordt meer massa en synergie voor maritiem onderzoek gerealiseerd. Ook biedt het de mogelijkheid om per instelling te focussen en te specialiseren op specifieke domeinen.

Afstemmen
Lectoren van de vier hogescholen stemmen binnen het platform lopend en nieuw onderzoek op elkaar af. Daarbij wordt ook de aanwezige kennis binnen de vier hogescholen op cross-over domeinen, zoals big data en veiligheid meegenomen. Het platform gaat actief de samenwerking opzoeken met onderzoeksgroepen binnen de TU Delft, het Marin en andere universiteiten en onderzoeksinstellingen. Tevens wordt de verbinding gelegd met practoraten die zich binnen het maritieme mbo-onderwijs bezighouden met onderzoek in het maritieme domein.

Bron: Scheepvaartkrant

Recent nieuws