21.09.2023

InnovatieExpo 2023

Laat je inspireren op de InnovatieExpo 2023 en ontmoet mogelijke samenwerkingspartners die bijdragen aan innovatie in de fysieke leefomgeving. Ben je erbij op 2 november 2023 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam?

Samenwerken voor de fysieke leefomgeving

De fysieke leefomgeving – oftewel de omgeving waarin wij wonen, werken, recreëren en creëren – omvat bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, bodem, lucht, landschap, natuur en erfgoed. Jouw expertise en betrokkenheid op dit gebied zijn van onschatbare waarde en we brengen je op de InnovatieExpo dan ook graag in contact met relevante samenwerkingspartners.

Sprekerssessies en innovaties binnen 6 thema’s

Het thema van de InnovatieExpo is dit jaar 'Samen innoveren en bouwen aan een toekomstbestendig Nederland'. Binnen dat overkoepelende thema richt de InnovatieExpo zich op 6 actuele onderwerpen met ieder relevante sprekers en participanten:

  • Gebouwde omgeving, met sessies over bijvoorbeeld de laatste innovaties rond industrialisatie, standaardisatie, digitalisering, circulair en biobased bouwen.
  • Landbouw & landschap, met onder meer sprekers van Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en sessies over samenwerking tussen agrariërs, kennisinstellingen, burgers en overheden.
  • Water & bodem, met sprekers van onder andere NextGen Circular Water Solutions en Startup in Residence.
  • Circulaire economie, met sessies over onder meer de ‘urban mine’ en de uitdagingen van en oplossingen voor PFAS.
  • Energie & klimaat, met sessies over onder andere multifunctioneel ruimtegebruik en de complexiteit van windparken op zee.
  • Mobiliteit & infrastructuur, met bijvoorbeeld een uitgebreide sessie rond de vraag wat het betekent voor dit thema als je brede welvaart als uitgangspunt neemt voor beleid.

Ook op het plenaire podium verwelkomen wij vooraanstaande sprekers.

Aanmelden

Werk jij bij een bedrijf, kennisinstelling, maatschappelijke organisatie of overheidsorgaan en draag je bij aan baanbrekende innovaties in de fysieke leefomgeving? Meld je dan snel aan voor de InnovatieExpo en bereid je voor op een dag vol innovatie, interactie en impact.

Meer informatie en aanmelden

Recent nieuws