04.04.2022

Het jongste maritiem talent zit bij de bakermat van de slimste haven van de Wereld

Op 6 en 7 april organiseert EIC Mainport Rotterdam in samenwerking met Deltalinqs het Mainport Next Event 2022. Door een tekort aan goed opgeleid personeel zal het aantal openstaande vacatures de komende jaren oplopen.

Het zeekadetkorps is de missende schakel tussen jongeren, opleidingen en het bedrijfsleven in de maritieme industrie. Het zeekadetkorps is de bakermat voor het maritieme beroep en daarmee
ook voor de slimste haven van de wereld. Daarom is het zeekadetkorps Rotterdam met de zeekadetten en ketelbinkies samen met hun kader ook aanwezig op het Mainport Next Event. Mede vanwege het feit dat het zeekadetkorps al zijn pijlen richt op het allerjongste maritiem talent, de Ketelbinkies ( in Rotterdam vanaf 8 jaar ) en de Zeekadetten (vanaf 10/11 jaar) worden de jongens en meisjes aan boord van hun korpsschip al op jonge leeftijd vertrouwd gemaakt met de aspecten van een maritiem beroep. Een groot gedeelte van de zeekadetten kiest uiteindelijk dan ook een maritiem beroep.

Steeds meer bedrijven in de maritieme sector beginnen het belang van het zeekadetkorps voor de maritieme sector te onderkennen. De jeugdvereniging is een eenvoudige manier om de jeugd vanaf 8 jaar vertrouwd te laten worden met de aspecten van het maritieme beroep, en ze zo tevens enthousiast te maken om uiteindelijk de keuze te maken voor een maritiem beroep.

Sinds de oprichting van het eerste zeekadetkorps in Gouda op 18 februari 1959 hebben talloze zeekadetten hun weg gevonden in een maritiem beroep in de Marine, koopvaardij, maar ook in de binnenvaart, de offshore, waterbouw, loodswezen en andere nautische beroepen.

Dat is ook waarom het zeekadetkorps nu gezamenlijk met het loodswezen, maar met een eigen stand, op het Mainport Next Event 2022 aanwezig is, met het doel, nog meer jongeren van 8 tot 18 jaar enthousiast te maken voor een maritieme loopbaan, vergezeld van een leuke actie.

Fotos zeekadetkorps: Fotografe Elske Hazenberg iov ZKK Nederland

Recent nieuws