Leren werken op en met water

Maritieme opleidingen

Leren en werken op en met water

Leren en werken op en met water; voor sommigen is dat het mooiste wat er is. En gelukkig zijn de mogelijkheden daartoe groot. Wil jij iets van de wereld zien, dat kan aan boord van een cruise-, bagger- of containerschip. Dichter bij huis op het water aan de slag, stap dan aan boord van een binnenvaart- of visserijschip. Anderen werken weer graag mee aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van schepen en (super)jachten. Varen, vissen, eilanden aanleggen of schepen bouwen. Het kan allemaal in onze sector! In deze brochure schetsen we drie belevingswerelden, waarin je na je beroepsopleiding een mooie loopbaan kan vinden in de wereld van het maken, varen of het werken in en om havens.

De maritieme sector staat de komende jaren voor enorme uitdagingen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en afspraken die hierover in Europa, maar ook wereldwijd worden gemaakt. Onze sector draagt door technische innovatie volop bij aan de energietransitie. Hierdoor blijft de sector ook in de toekomst aantrekkelijk, bijvoorbeeld door de bouw van duurzame schepen en (super)jachten. Hierdoor kunnen we energievriendelijk vissen, goederen wereldwijd transporteren, dijken verhogen en recreatievoorzieningen aanleggen. En zonder een loods aan boord, mogen grote zeeschepen niet zelfstandig de haven in- of uitvaren. Ook dit is een belevingswereld waar je na een varende loopbaan een uitstekend toekomstperspectief hebt.

In de hele sector is er behoefte aan goed opgeleide medewerkers, of je nu gaat werken in de maritieme maakindustrie, of gaat varen of kiest voor werken in de haven. De beroepen zijn heel divers en worden gekenmerkt door technisch inzicht, zelfstandigheid en een grote verantwoordelijkheid. Na een aantal jaar gevaren te hebben, zijn er veel mogelijkheden om gedeeltelijk of geheel aan de wal te werken in adviserende, technische, coördinerende of leidinggevende functies. In veel gevallen doe je internationale ervaring op en is de wereld je speelveld. En daarbovenop verdien je een bovengemiddeld salaris! Hiermee biedt de sector vooral heel aantrekkelijke loopbanen.

Je kunt je carrière in de maritieme sector al starten in het voortgezet onderwijs en doorstromen van vmbo naar mbo naar hbo en wo om een bachelor of master te volgen. Dit biedt veel ontwikkelingskansen voor leerlingen/ studenten van allerlei opleidingsniveaus.

Kies voor een maritieme opleiding, een gouden toekomst op het water en aan de wal!
Maritieme opleidingen
De wereld van het maken

Het bouwen van schepen

Je bent een doener, maar ook een creatieve denker, die van techniek en van schepen houdt. Je wil een opleiding waar je veel kanten mee op kunt. Je werkt bijvoorbeeld aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van (super)jachten of schepen die gebruikt worden om windmolens op zee te bouwen.

Je vindt het gaaf om mee te werken aan innovatieve schepen met heel veel hi-tech aan boord, of je vindt het geweldig om onderdeel te zijn van een groot team dat een (super)jacht bouwt wat de hele wereld over vaart. Misschien ligt jouw hart juist meer bij het verduurzamen van schepen. Je bouwt bijvoorbeeld schepen met materialen, die je allemaal kunt hergebruiken. Hiermee voorkom je onnodige verspilling. Of je doet bijvoorbeeld onderzoek naar het elektrificeren van jachten. Zo draag je bij aan milieuvriendelijker varen.

Je kunt ook een opleiding kiezen waarbij je in een voorbereidende functie werkt op een scheeps- of jachtwerf. Of je werkt op een engineerafdeling. Je tekent dan bijvoorbeeld met een 3D tekenprogramma alle installaties van een machinekamer tot in detail. Daarna bouwt de productie afdeling met jouw tekeningen de installaties aan boord. Het kan ook zijn dat je in een productie- of reparatieafdeling van een werf de leidinggevende bent of assisteert en zorgt dat alle materialen klaarliggen voor de bouw van het schip of het (super)jacht.
Meer informatie over maakindustrie
Maritieme maakindustrie
De wereld van het varen

Binnenvaart

In de binnenvaart kan je doorgroeien van matroos naar stuurman of kapitein. Voor jou is er niets mooiers dan met een lading varen over de Europese rivieren. Je bestuurt een schip dat goederen en/of personen vervoert tussen verschillende laad- en losplaatsen in Europa. Als schipper bepaal je het beleid aan boord en voer je zelf ook taken uit. Je hebt een organiserende rol en stuurt collega’s aan. Je werkt graag zelfstandig.
Meer informatie over de binnenvaart
Werken in de binnenvaart

Zeescheepvaart, visserij en waterbouw

Wil je internationaal werken aan boord van schepen, dan zijn er tal van mogelijkheden om als maritiem officier, stuurman of scheepswerktuigkundige aan de slag te gaan. Dit kan in de zeescheepvaart, visserij, waterbouw of offshore. Je houdt niet van een 9 tot 5 baan, maar gaat voor een avontuurlijke job. Je bent een allround manager aan boord van een groot schip en je werkt in een internationale en multiculturele omgeving. Je werkt samen in een klein team en hebt een grote verantwoordelijkheid.

De zeescheepvaart houdt zich bezig met het vervoer van lading of passagiers over zee. Je kan denken aan grote containerschepen, vrachtschepen, maar ook cruiseschepen of ferrydiensten.
Meer informatie over zeescheepvaart

Visserij

De visserij bestaat uit grote trawlerschepen die wereldwijd zorgen voor de visvangst van verschillende soorten consumptievis. Op deze grote schepen wordt de vis direct verwerkt. Dichter bij huis vissen kotterschepen o.a. op het IJsselmeer en Noordzee en deze vis wordt iedere week vers aangeleverd bij een visafslag en vindt zo zijn weg naar de consument.
Meer informatie over de visserij

Waterbouw

In de waterbouw wordt wereldwijd met hopper- en cutter - schepen gewerkt aan nationale en internationale projecten. Hierbij moet je denken aan de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming.

Zelfstandig, verantwoordelijk en vrij
Je vindt het fijn dat je een baan hebt waarin veel van jouw professionaliteit wordt verwacht. Je vertrouwt op jouw kennis en jouw probleemoplossend vermogen. Je vindt het niet erg om een periode van huis te zijn, want tussendoor ben je ook weer een periode thuis. De vaarschema’s verschillen, afhankelijk van de sector waarin je werkt.

Doorgroeien vanuit een varend beroep
Er zijn in alle functies veel doorgroeimogelijkheden en mocht je besluiten na een aantal jaren varen een baan aan de wal te zoeken, dan zijn daar meer dan voldoende technische, coördinerende of leidinggevende functies. Ook kun je de opleiding tot registerloods volgen en als loods aan de slag gaan, om te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de zeehavens.
Meer informatie over waterbouw
Werken als waterbouwer
De wereld van havens

Nederland en haar havens

In Nederland zijn er verschillende havens. Naast zee- en binnenvaarthavens zijn er in ons waterrijke land veel fraaie jachthavens. Waterwegen zijn de ‘blue roads’ die deze havens verbinden en waarover zeeschepen, binnenvaartschepen en jachten zich van A naar B verplaatsen.
Werken in de haven

Zee- en binnenvaarthavens

Zee- en binnenvaarthavens zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van goederen, voor onze voedsel- en energievoorziening en voor de vestiging van industrie en werkgelegenheid. Zee- en binnenvaartschepen vervoeren over oceanen, waterwegen en rivieren allerlei producten en grondstoffen en leggen in de havens aan om deze te laden of lossen. Ook spelen onze havens een belangrijke rol in de aanleg en onderhoud van windmolenparken op de Noordzee. Waterbouwers zorgen ervoor dat havens en waterwegen voldoende diepgang houden, zodat alle schepen veilig de havens kunnen bereiken. Maar, waterbouwers doen meer.

Ze zorgen dat Nederland droge voeten houdt door kust en oeverbescherming en ze leggen ook natuur- en recreatie gebieden aan. In de havens kan je ook allerlei bijzondere beroepen beoefenen, zoals vastmaker, sjorder of loods

Jachthavens

Jachthavens zijn belangrijke hotspots voor de watersportrecreatie. In onze vrije tijd willen wij ons graag in de natuur ontspannen. Op of aan het water is daarbij een favoriete plek.

Watersportrecreatie omvat alle functies in en rondom de jachthavens; van onderhoud van jachten in ons eigen waterrijke land tot varen met jachten in Nederland of daarbuiten.

Wil jij meer weten over havens, watersport of waterbouw? Bezoek dan onderstaande websites;
- www.hiswarecron.nl
- www.waterbouw.nl
- www.loodsworden.nl
Hiswa - welkom op het water
Toekomstperspectief & ontwikkeling loopbaan

Oneindige mogelijkheden

Je start met een opleiding en wil misschien voordat je gaat werken nog wel een vervolgopleiding doen.
Of je gaat direct na je opleiding werken en wil na een paar jaar werken een vervolgopleiding doen.
Dat kan allemaal in onze maritieme sector.

Hieronder vier voorbeelden van volgende stappen in jouw eigen ontwikkeling:
1. van matroos binnenvaart groei je door naar kapitein binnenvaart
2. van stuurman groei je door met jou ervaring naar loods
3. van medewerker maritieme techniek groei je door tot een functie op masterniveau in de maritieme techniek
Klik hier voor praktijkverhalen