Hogeschool Rotterdam

Alle open dagen Hogeschool Rotterdam

2023
Donderdag 14 december 2023
16:00 - 19:00 | Open avond

2024
Zaterdag 10 februari 2024
10:00 - 15:00 | Open dag

Zaterdag 23 maart 2024
10:00 - 14:00 | Open dag

Bekijk hier de open dagen op de site van Hogeschool Rotterdam
Maritieme opleidingen op deze school