Waterbouw

Natuurlijk weet je al dat er op land gebouwd wordt. Je school, huis en tandartsprakrijk zijn allemaal gebouwd door bouwvakkers. Maar wist je dat je ook kan bouwen op en in het water?

Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta's in de wereld. Een moderne samenleving kan alleen bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte en scheppen daarvoor de randvoorwaarden. Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreƫren.
Ontdek banen en stages

Wat doen waterbouwers?

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen.
Bekijk alle maritieme opleidingen

Internationale bekendheid

Ongeveer een tiental grote en middelgrote waterbouwbedrijven is actief op de Europese en wereldmarkt. Zij richten zich in veel gevallen op grootschalige projecten zoals de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming. Ondanks het internationale karakter hebben de internationaal werkende bedrijven hun wortels nog stevig in de Nederlandse bodem. Al eeuwenlang is de Nederlandse waterbouw wereldwijd een toonaangevende sector.

Vindt jij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming, gezond werken en wonen, behoud van de natuur, veiligheid, toerisme en avontuurlijk reizen? Dan is een baan in de waterbouw iets voor jou!

Ontdek hier jouw mogelijkheden binnen de waterbouw!
Ontdek de waterbouw