Offshore

Je hebt ze vast op plaatjes gezien: grote olieplatformen. Of als je aan de kust liep, windmolenparken in zee. De zee en zeebodem bieden ons van alles. Energie, mineralen, brandstof – we gebruiken het dagelijks.

Een 'zee' van mogelijkheden in de offshore energiesector

De offshore energiesector is dynamisch en bestaat uit veel verschillende vakdisciplines. Zo zijn er bedrijven die olie en gas opsporen en winnen, bedrijven die platforms en windparken ontwerpen en bouwen, en weer andere bedrijven die platforms, windturbines, pijpleidingen en kabels aanleggen. In alle gevallen staan hightech oplossingen en veiligheidhoog in het vaandel.

De energiesector is altijd in beweging en door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar energie nog steeds. Technologische ontwikkelingen voor steeds grotere en complexere projecten hangen af van de olieprijs, economische ontwikkelingen en geopolitieke situaties. En daarnaast is het ontwikkelen van andere, nieuwe vormen om (duurzame) energie op te wekken belangrijk voor de energievoorzieningvan de toekomst.
Meer informatie over offshore

Verduurzamen en voldoen aan internationale regelgeving

De offshore sector is al jaren bezig met innoveren en verbeteren. Verduurzaming, veiligheid en internationale samenwerkingen zijn ontzettend belangrijk. Want hoe staat het met boorplatformen? Hoe komt er minder kritiek op windmolenparken op zee? En hoelang kunnen we nog gas blijven winnen? Allerlei onderwerpen waar de offshore op dit moment hard mee bezig is.

Wil je meer weten over de banen in de offshore en de opleidingen? Klik dan hieronder.
Over wind op zee