Offshore

Je hebt ze vast op plaatjes gezien: grote olieplatformen. Of als je aan de kust liep, windmolenparken in zee. De zee en zeebodem bieden ons van alles. Energie, mineralen, brandstof – we gebruiken het dagelijks.

Een 'zee' van mogelijkheden in de offshore energiesector

De offshore energiesector (olie, gas, windenergie, waterstof en innovaties als getijden- en golvenenergie) is dynamisch en omvat veel verschillende vakdisciplines.
De bedrijven uit de offshore energiesector leveren verschillende diensten in de hele productieketen van offshore energie.

Zo zijn er bedrijven die olie en gas opsporen en winnen, bedrijven die platforms en windparken ontwerpen en bouwen, en weer andere bedrijven die platforms, windturbines, pijpleidingen en kabels aanleggen.

De sector kent grote wereldspelers en kleinere bedrijven die gespecialiseerde diensten of producten leveren. Vooral de ontwikkeling van schone energie (zoals windenergie op zee) wordt zeer belangrijk. Maar ook innovaties zoals waterstof, zonne-energie, getijden- en golvenenergie zullen een groter aandeel krijgen in de productie van energie vanuit zee.

De expertise bij de Nederlandse offshore energie sector is ook een exportproduct. Naast de Noordzee wordt nadrukkelijk gekeken naar kansen bij bijvoorbeeld grote nationale windenergieprojecten in onder meer Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam en de VS.

De offshore energiesector is altijd in beweging. De vraag naar energie zal blijven toenemen door onder meer een groeiende wereldbevolking. Hierbij zal de offshore energiesector een belangrijke rol spelen om aan de groeiende vraag naar schone energie te voldoen.

De offshore energie industrie is een industrie met veel kansen en mogelijkheden. Geen dag is hetzelfde. Dat maakt het interessant, leuk, uitdagend, maar ook waardevol! De offshore energie industrie speelt een ontzettend belangrijke rol in én voor Nederland. Als werknemer binnen deze industrie, maak je dus deel uit van iets groots.
Meer informatie over offshore

Verduurzamen en voldoen aan internationale regelgeving

De offshore sector is al jaren bezig met innoveren en verbeteren. Verduurzaming, veiligheid en internationale samenwerkingen zijn ontzettend belangrijk. Want hoe staat het met boorplatformen? Hoe komt er minder kritiek op windmolenparken op zee? En hoelang kunnen we nog gas blijven winnen? Allerlei onderwerpen waar de offshore op dit moment hard mee bezig is.

Wil je meer weten over de banen in de offshore en de opleidingen? Klik dan hieronder.
Over wind op zee