Overijssel

Alle maritieme open dagen van Overijssel

Alfa College
  • Hulp bij studiekeuze mogelijk

Christelijke Hogeschool Windesheim
  • Open dagen: Najaar 2022

ROC van Twente
  • Infoavond: 2 juni
  • Infoavond: 28 juni

Saxion Enschede

Scheepvaart en Transport College
  • Rondleidingen: 9 - 24 mei
  • Online open avond: 24 juni

Universiteit Twente
  • Open dagen nog niet bekend: pre-registreer je hier
Maritieme opleidingen