Noord-Holland

Alle maritieme open dagen van Noord-Holland

Hout en Meubileringscollege
  • Geen open dagen meer, rondleidingen wel mogelijk

Hogeschool van Amsterdam
  • Open dag: 5 november

Hogeschool InHolland Alkmaar
  • Open avond: 8 juni

Maritiem College IJmuiden
  • Nog nader te bepalen

Nederlandse Loodsencorporatie
  • Informatie over opleiding: klik hierboven

Regio College
  • Infoavond: 16 juni

ROC Kop van Noord-Holland
  • Voor rondleiding kik hier

ROC Nova College
  • Kennismakingsbezoek: klik hier

ROC van Amsterdam
  • Data volgen voor open dagen najaar

Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelordag: 4 - 5 november
Maritieme opleidingen