Maritieme sector tweeënvijftig weken in de schijnwerpers – #MW2017

MbH

Rotterdam

11.11.2017

#MW2017

Afgelopen week heeft de Maritieme sector in de schijnwerpers gestaan. Met het Maritime Awards Gala, Europort en diverse andere activiteiten heeft de sector zich wederom van haar beste kant laten zien. Het houdt echter niet op bij aandacht deze week. Er zijn een aantal stevige issues, waar we de komende jaren een oplossing voor moeten vinden. Dit zijn de issues zoals verwoord in de Maritieme Speerpunten, die begin dit jaar door Nederland Maritiem Land onder de aandacht zijn gebracht.

 

Met de Maritieme Speerpunten is onder andere aandacht gevraagd voor de verduurzaming en de vergroening binnen onze sector. De Nederlandse binnen- en zeevaartsector wil en kan verder vergroenen. Daarvoor zijn op de korte en lange termijn investeringen nodig in bestaande en nieuwe schepen. De markt blijkt echter niet bereid om hogere tarieven te accepteren en deze investeringen mogelijk te maken. Banken zijn terughoudend met kapitaalverstrekking. We zijn natuurlijk blij met de voorgestelde Green Deal in het regeerakkoord, maar bepleiten daarbij wel steun bij de verduurzaming van de scheepvaart, om een gezonde en milieuvriendelijke Nederlandse vloot in stand te houden.

Eeuwenlang heeft de maritieme sector substantieel bijgedragen aan de Nederlandse welvaart. De maritieme sector vraagt nu om een investeringsimpuls, zodat zij ook de komende jaren de maatschappelijke opgaven mee kan blijven oplossen en hoogwaardige banen in Nederland behouden blijven. Daarbij moet aandacht zijn voor het veilig opereren op zee. Daarbij moeten we oog blijven houden voor de veiligheid op zee, waarbij meerdere nieuwe maritieme activiteiten, zoals offshore wind, aquacultuur, duurzame visserij en de reguliere zeescheepvaart, op een veilige manier kunnen blijven opereren. Investeren in de marine is daarnaast noodzakelijk om de belangen van de vrije zee overal ter wereld te waarborgen.

Deze onderwerpen zijn van belang voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland. We spreken dan ook de wens uit om vanaf nu iedere week een maritieme week te laten zijn, waarbij we samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijven werken aan een mooie, schone en veilige maritieme toekomst. Nederland Maritiem Land is samen met andere brancheorganisaties gaarne bereid zich daarvoor in te blijven zetten. Wij hopen dat we het komende jaar ook daar uw steun weer voor zullen krijgen.

Wij willen u bedanken voor een mooie maritime week, dat er nog vele mogen volgen!

zo wil NML DE sector 52 weken in de schijnwerpers zetten!

Evenementen
November 2018
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Evenementen Experiences Maritime Week Open dagen