Toolbox maritieme gastlessen

NML-001-mar.week2014

 

 

 

 

Tips voor het geven van een gastles

Wij stellen uw deelname aan de Recordpoging Maritieme Gastlessen 2014 zeer op prijs! Voor een geslaagde gastles is een goede voorbereiding van groot belang. Hieronder treft u informatie om uw gastles tot een succes te maken.

Scholen ontvangen gastdocenten om de (techniek)lessen op school vanuit de beroepspraktijk te verrijken. Een gastles geeft leerlingen inzicht in de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf of branche en de inhoud van beroepen.

Voorbereiding

1.Neem contact met de docent op om de gastles voor te bespreken. Denk daarbij aan de volgende punten:

• Inhoud van de gastles en aansluiting op het lesprogramma.
• Informatie over uw bedrijf die de leerlingen kunnen gebruiken om de gastles voor te bereiden.
• Niveau en voorkennis van de leerlingen.
• Tijdsduur van de gastles. Een lesuur duurt gewoonlijk 50 minuten en geeft 45 minuten werktijd.
• Spreek wederzijdse verwachtingen af.
• Beschikbare faciliteiten in de klas waaronder AV-middelen.
• Sfeer in de klas en tips om de les goed te laten verlopen.

2. Maak een standaardpresentatie en programma als basis (zie voorbeeldprogramma pagina 2).

3. Controleer of dit geschikt is voor de verschillende onderwijsniveaus.

4. Kies voor een gevarieerd programma van luisteren, doe-opdrachten, vragen stellen en discussie.

5. Ga na welk bestaand promotiemateriaal (zoals een bedrijfsfilm/fotomateriaal) geschikt is om te gebruiken. U kunt gebruik maken van de basispresentatie en beeldmateriaal en/of filmpjes uit de gallery.

6. Neem informatie over uw bedrijf en/of een aandenken mee om uit te delen zodat de leerlingen een herinnering aan de les mee naar huis kunnen nemen.

presentaties

beeldmateriaal

Moviegallery

 

 

voorblad

Young Magazine

Drie maritieme studententeams streden mee in de Dong Energy Solar Challenge. Lees over hun belevenissen en hun opleidings- en carrièremogelijkheden binnen de maritieme wereld.

Download pdf

 

 

 

 

 

 

 #MW2014
@NLMaritiem
https://www.facebook.com/MaritimeWeek2013